Business intelligence specialist Magnus Lander CV på LinkedIn
Tankepaus
"Hvad som kanske mer än talet väckte munterhet var att se talaren då och då vid någon tankepaus i djup distraktion stå och röra om i punschglaset med cigarren."

Under Lundagårds kronor: Minnen upptecknade av gamla studenter.
Lund: 1921.